Indrømmet: det er en lidt flabet overskrift. Min baggrund som journalist fornægter sig ikke.

Men jeg mener det faktisk.

Lad mig uddybe.

Når du skal kommunikere til din målgruppe, så vælger du i sagens natur, hvilke ord du vil bruge for at ramme dem.

Og det er her, overskriften er dækkende: for det er faktisk ikke vigtigt, hvilke ord du SYNES, du skal bruge.

Det er derimod uhyre vigtigt, at du vælger de ord, som du VED, målgruppen bruger.

Lad mig give dig et par eksempler:

Du skal lave et (værdiskabende, selvfølgelig) LinkedIn-opslag om din virksomheds arbejde med at styrke jeres "supply chain".

Det er det ord, I bruger internt i virksomheden, så det ruller let fra dine fingre ud over tastaturet.

Det er det, vi i journalistikken kalder sproglig kildeafsmitning – at de ord, ens kilde bruger, kommer til at smitte af på de ord, vi bruger til at videreformidle historien.

Ordet ”doorstep”, der dækker over et mindre pressemøde i uformelle rammer, er med garanti heller ikke groet og opdyrket i journalisternes egen have. 

Det er sproglig kildeafsmitning fra politikernes side.

Men før du publicerer dit opslag, skal du lige gennemgå dine ordvalg med en strategisk tættekam:

For hvilke ord bruger din målgruppe? Bruger de reelt ordet "supply chain"? 

Eller bruger de måske den danske og mere nede-på-jorden-udgave ”forsyningskæde”?

Sådan går du fra at SYNES til at VIDE

Det er altafgørende for effekten af din kommunikation, at du kender din målgruppe.

Taler med dem. 

Kommunikerer med dem. 

Ved, hvad der aktiverer dem. Hvad de gerne vil opnå. 

Og ikke mindst hvordan de vil tales til.

Bruger du ordet ”supply chain” overfor en virksomhed, der sætter en ære i at være jordbunden, så risikerer du ikke bare at ramme forbi – men også at blive stemplet som en smart-i-en-fart-virksomhed, der pryder sig med unødvendigt besværlige ord.

Bruger du derimod ordet ”forsyningskæde” overfor en virksomhed, hvor det interne sprog er engelsk, medarbejderne har lange, engelske titler og lederne beskriver sig selv som være indehavere af ”thought leadership”– ja, så risikerer du at fremstå lige vel jordbunden og umoderne.

Så sørg for at tale med din målgruppe.

Lav evt. en ordbog, som I kan bruge internt i virksomheden, når I skal kommunikere.

Ellers risikerer du, at alt dit gode arbejde og dine gode budskaber går tabt i din egen ”synsning” om, hvad målgruppen vil have.

Og i tilgift får du også en styrket relation til din målgruppe – så det er bare om at komme i gang.

Kristina Herlev Wulff
CEO & Founder
Meerkat Media