Meerkatten giver værdi videre

Meerkat Media er mere end markedsføring. 
Virksomheden er grundlagt på præmisserne i content marketing: skal vi være relevante, skal vi også give hinanden værdi. 

Uanset om det er gennem vores digitale markedsføring – eller i vores måde at være i verden på som mennesker og virksomheder. 

Ved at vælge Meerkat Media er du også med til at arbejde for FNs verdensmål nummer 10: Mindre ulighed og 5: Ligestilling mellem kønnene. 

For hver 10.000, virksomheden har i omsætning (ex. moms), lægger Meerkat Media nemlig en arbejdstime til side. 

Timerne bliver brugt til at hjælpe små NGO’er, organisationer eller foreninger, der aktivt arbejder med et af de to verdensmål, med at komme ud med deres budskaber. 

Sådan skaber vi værdi sammen – for hinanden og for dem, der har allermest brug for det.


Modtagere:

Modtager i 2023:  NGUVU

NGUVU er en to-personers virksomhed, der knokler for at styrke kvindelige kaffebønder i Kenya ved at sikre dem ordentlig betaling for kaffebønnerne og hjælp til at forbedre kaffefarmene.

Meerkat Media brugte i 2023 pro bono-timerne fra 2022 - Meerkattens fødeår - på at hjælpe dem med:
  • Produktion af indhold til deres sociale medier
  • Sparring på hvilket indhold, der fungerer bedst på hver enkelt digital kanal

Modtager i 2024: Hjælp Din Næste

Hjælp Din Næste er en privat humanitær-organisation. 

Deres vision er at hæve livskvaliteten og levestandarden for alle, der lever på gaden.

Meerkat Media bruger i 2024 pro bono-timerne fra 2023 på at hjælpe dem med digitale indsatser. 

Blandt andet:
  • Kursus i LinkedIn