Meerkatten giver værdi videre

Meerkat Media er mere end markedsføring. 
Virksomheden er grundlagt på præmisserne i content marketing: skal vi være relevante, skal vi også give hinanden værdi. 

Uanset om det er gennem vores digitale markedsføring – eller i vores måde at være i verden på som mennesker og virksomheder. 

Ved at vælge Meerkat Media er du også med til at arbejde for FNs verdensmål nummer 10: Mindre ulighed og 5: Ligestilling mellem kønnene. 

For hver 10.000, virksomheden har i omsætning (ex. moms), lægger Meerkat Media nemlig en arbejdstime til side. 

Timerne bliver brugt til at hjælpe små NGO’er, organisationer eller foreninger, der aktivt arbejder med et af de to verdensmål, med at komme ud med deres budskaber. 

Sådan skaber vi værdi sammen – for hinanden og for dem, der har allermest brug for det.


Modtagere:

2022:  NGUVU

NGUVU er en to-personers virksomhed, der knokler for at styrke kvindelige kaffebønder i Kenya ved at sikre dem ordentlig betaling for kaffebønnerne og hjælp til at forbedre kaffefarmene.

Meerkat Media brugte pro bono-timerne fra 2022 - Meerkattens fødeår - på at hjælpe dem med:
  • Produktion af indhold til deres sociale medier
  • Sparring på hvilket indhold, der fungerer bedst på hver enkelt digital kanal

Hvem skal have arbejdstimerne for 2023?

Modtageren af pro bono-timerne for 2023 er endnu ikke blevet aftalt. 
Måske du kender en lille NGO, organisation eller forening, som jeg skal tjekke ud som potentiel modtager af timerne for 2023?

Det er afgørende, at stedet - eller personen - lever op til følgende: 
  • At arbejde aktivt for at mindske uligheden ELLER fremme ligestillingen
  • At stedet/personen ikke ellers ville have råd til at betale for ydelserne
  • En ejer af en eventuel virksomhed, der arbejder for et af ovenstående mål, skal selvfølgelig kunne udbetale løn til sig selv og eventuelle ansatte, for at kunne drive virksomheden. Men virksomheden må naturligvis ikke på nogen måde være drevet med profit for øje - overskuddet skal selvfølgelig gå til arbejdet med et af de to verdensmål (eller begge)